VÌ YÊU NHÂN THẾ

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Vì yêu nhân thế Giê-xu gíang trần
Lìa ngôi vinh hiển cao quý trên trời
Nơi hang Bê-lem nghèo hèn
Chẳng gối chăn, giường êm
Chúa ra đời vì yêu nhân loại lầm than

Ngàn muôn tiếng hát chúc tôn Giê-xu
Hài nhi đã đến để cứu nhân loại
Soi nơi tối tăm nguồn sự sáng
Thay oán thù bằng tình yêu
Đêm phước hạnh
Xua tan đi bao niềm đau

Đêm nay Nô-en
Mừng đêm thánh Chúa sinh ra đời
Chuông nơi giáo đường
Rộn vang tiếng lâng lâng hồn tôi
Tâm tôi bây giờ thuộc duy Chúa
Yêu Chúa mãi mãi
Tôi dâng khúc ca ngợi khen Chúa Giê-xu
Vì tình yêu đến cứu chuộc
Đem tôi ra khỏi lạc lầm 

Hotline