CHÚA JESUS LÂM PHÀM

Lời bài hát

Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG
Chuyển Ngữ: Nguyễn Châu Ân

1. Chúa Jesus lâm phàm,
lìa ngôi báo trên thiên đàng.
Vì ai Chúa tôi hạ trần,
nằm trong máng cỏ tồi tàn.
Khắp nhân gian chê cười,
nào ai đoái xem Con Người.
Đấng mang sầu não đau thương,
vì tôi với bạn.

2. Chúa yêu ta vô cùng,
hồng ân Chúa ta ca tụng,
Vì trong bóng đêm mịt mù,
toàn nhân thế đã tuyệt vọng.
Chúa chí nhân lâm phàm,
lìa bao hiển vinh huy hoàng.
Sống cơ hàn chết đau thương vì tôi với bạn.

3. Hát lên hỡi muôn loài.
Nào ca hát lên nhân loại.
Jesus giáng sanh làm người,
đành mang xác thịt hình hài.
Hát tôn vinh Con Trời.
Ngài không gớm nơi ô tội.
Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

Điệp khúc;

Chúa Đấng tôi yêu thương,
Chúa Đấng tôi thờ phượng,
Lẽ sống cho lòng này,
Nhật quang của tôi,
Ngài tạo lập thế giới,
Ngài chết thay cho tôi,
tán dương Ngài không thôi,
tán dương đời đời.

Hotline