VÌ MỌI ĐIỀU NGÀI ĐÃ LÀM

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái ft. Grace Klong
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Cứu Chúa con, Đấng Cứu ân
Đã cứu vớt con từ chốn tối tăm!
Oai nghi Ngài đến muôn đời.
Tâm linh con thoả vui từ đây

Vì Ngài đã đến nơi trần gian cứu vớt người.
Chúa đã đến với ta. Giê-xu là Con Chúa Cha.

Ngài đã sống và chết thế
Phục sinh hiển vinh trên dương trần.
Nhờ Cứu Chúa mà thế giới
được sự sống trong yêu thương Ngài.
Halêlugia! Nhờ ơn Cha ban.

Hotline