TÔI SẼ NGỢI CA

Lời bài hát

Sáng tác: C. Fraysse
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Tôi ngợi khen danh Chúa Trời bằng tất cả tâm hồn.

Thuật hết những phước ân Chúa ban cho tâm hồn

trọn đời mãi hát ca ngợi danh Ngài.

Trọn đời tôi sẽ hát ca ngợi Chúa cả tâm hồn.

Nguyện mãi mãi xướng ca Chúa là niềm vui bất tận.

Ha-lê-lu-gia! A-men!

Hotline