NƯƠNG CÁNH VĨNH SINH

Lời bài hát

Sáng tác Eli­sha A. Hoff­man
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Thỏa thích chốn an thân, thắm thiết phước siêu trần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
Điệp Khúc:
Quyết nương, nương vào
Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh
Quyết nương, nương vào
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
2. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
3. Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tâm thần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Phước Chúa thắm tâm thần lúc có Jêsus gần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Hotline