Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Lời bài hát

Tác Giả Nhạc: Ira F. Stanphill

Tác Giả Lời Việt: Nguyễn Xuân Sanh

Trình bày : Isaac Thái

1. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,
Tôi chỉ sống, nếp sống mỗi ngày,
Tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng,
Chân trời tím đổi thay nào hay,
Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào,
Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên:
Ta đang đi với con trong cuộc đời,
Vì Ta biết trước con mọi điều.

Đ.K.
Tương lai tôi còn có bao lo buồn,
Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an,
Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,
Và tôi biết Người đi trước tôi.

2. Đời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều,
Chân dường như bước nơi thiên thành,
Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần,
Mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.
Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn,
Không còn tiếng khóc than đau buồn,
Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời,
Tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn.
Tương lai tôi còn có bao

3. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,
Sẽ nghèo đói? Hay luôn no lành?
Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu,
Tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao!
Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nàn,
Trong lửa cháy, nước tuôn ngập tràn,
Nhưng Jê-sus giúp tôi trong mỗi đường,
Đời tôi luôn sống trong an lành.

Hotline