Ánh Sáng Chúa

Lời bài hát

Sáng tác: H Shine x Bun Shine

Nhạc: SRT Shine

Trình bày: SeVoice

Ver: Cuộc đời tăm tối chẳng tìm thấy lối ra
Như người mù tôi bước đi trong vô vọng
Và Giê xu đã đến Ngài dẫn lối chúng ta
Đường về thiên quốc Nơi bình an và phước hạnh

Pre-Chrous: Gánh mọi nhục hình, Huyết Ngài tràn tuôn
Để xóa bôi mọi tội ô chúng ta.

Chrous: Ánh sáng chíu rọi, bóng tối khuất xa
Vinh quang Ngài rạng soi trên thập giá
Ha lê lu gia, chúc tán Giê xu
Ngài là Vua! là Chúa! Chúc tôn Ngài

Bridge:
Chúa đã sống lại! Chúa đã sống lại!
Giê xu đắc thắng sự chết thay ta

Hotline