TÌNH CHÚA MÃI TRONG CON

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: Siu Ru-tơ
Sản Xuất: Nissi United
Chuyển Ngữ: cô Thanh Hương

Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ

Và tâm linh con hân hoan cất tiếng hát

Ở trên đỉnh của hy vọng lòng con siết bao vui mừng

Xin dâng lòng con mến yêu Ngài hoài

Nguyện lòng con là nơi Chúa Cha ngự trị

Và ngợi khen Giê-xu con cất tiếng hát

Lòng nghe tiếng Chúa kêu về vùng đất của sự thánh thiện

Xin dâng lòng đây mãi tôn thờ Ngài

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con

Trào dâng nói sao không nên lời

Lòng vui sướng quá Chúa ơi

Quyết chí bước đi mãi với Ngài

Dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

Hotline