LIÊN KHÚC THÁNH CA TẠ ƠN

Liên Khúc Thánh Ca Tạ Ơn Chúa - Hoà Lòng Ca Ngợi | Isaac Thái Trình bày: Isaac Thái x Various00:00 Hô-sa-na Chúc Tôn Ngài 03:19 Hãy Vui Mừng 06:37 Lòng Ghi Ơn Hoài 10:29 Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu 14:21 Đức Ái Tâm Ngài 17:50 Tình Chúa 23:37 Tạ Ơn Chúa 27:30 Chúa Là Nơi Nương Náu Muôn Đời 31:34 Ánh Sáng Chúa 36:10 Việt Nam Thuộc Chúa 40:08 Hát Xướng Thờ Phượng Chúa 45:42 Ngợi Khen Chúc Tụng 49:58 Trọn Cả Tấm Lòng 53:33 Toàn Năng Thay Chúa 57:04 Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao 01:00:49 Jesus Yêu Thương 01:05:20 Chọn Giê Xu Thôi 01:09:46 Cha Yêu Thương 01:13:32 Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi 01:18:52 Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng 01:22:45 Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai 01:28:34 Vinh Quang Đấng Sáng Tạo 01:33:42 Xin Thánh Linh Phấn Hưng 01:37:28 Cùng Ca Vang Hallelujah 01:42:00 Vì Jesus Sống 01:46:53 Jesus Con Yêu Ngài 01:50:58 Ngài Luôn Ở Đó 01:55:18 Chúa Luôn Đi Với Ta 01:57:50 Ánh Sáng Cho Muôn Dân 02:02:22 Chúa Đến Với Con

Hotline