THÀNH TÂM TÔN VUA THÁNH

Lời bài hát

Sáng tácWil­liam Kethe
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong
Niềm yêu thương khôn sánh, đáng hát xướng ghi lòng
Ngài là Thần hộ thân, linh, cây khiên, Vua muôn thuở
Kìa, vinh quang bao chung quanh Đấng khắp chốn tôn thờ.
2. Ngợi khen Giê-hô-va, quyền phép rất siêu cao
Tàn không trung che tỏa, ánh sáng chính vương bào
Bầu trời rền vang lôi oanh như đưa xa giá thánh
Ngài đi trên mây u minh, cánh bão tố vô hình.
3. Nhìn xem muôn tinh tú cùng quả đất vẫn xoay
Đều do công linh Chuá, thuở sáng thế an bài
Mọi sự vật thiên nhiên kia, qui tắc không cải hoán
Đại dương bao quanh bốn phía, quả đất có đai ràng.
4. Sự chăm nom của Chúa miệng lưỡi khó tả ra
Hà bao nhiêu sinh khí, chiếu sáng khắp sơn hà
Dội từ nguồn qua trung nguyên đưa cao hơi nước bốc
Luồng mây un lên gây nên giá móc nhỏ mưa ngọc.
5. Bầy chiên con non nớt, bụi đất vốn chóng tan
Thành tâm luôn nương náu Đấng tín nghĩa châu toàn
Lòng Ngài mềm dịu nhưng luôn khăng khăng như đóng ấn
Ngài thật Tạo Công, Cứu Chúa, Thiết Hữu, Bảo An Thần.

Hotline