ALPHA & OMEGA

Lời bài hát

Sáng tác: Bùi Trung Nhơn
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Ngài là Alpha và Ô-mê-ga

Chính Đấng đầu tiên, là Đấng sau cùng

Nầy sự cứu rỗi thuộc về Chiên con 

Tôn qúy năng quyền

Thuộc về Đức Chúa Trời

Vượt mọi khôn ngoan

Vượt mọi vinh quang

Ai sánh được Vua

Quyền bính vô cùng

Đấng trước đã có

Ngài hiện có và còn đến đời đời

Thánh thay – Thánh thay – Thánh thay

Mọi hiển vinh suy tôn thuộc Ngài

CHORUS:

Đồng ngợi khen Chiên Con chịu chết

Được quyền phép, khôn ngoan, giàu sang

Bởi năng lực tôn quý Mọi hiển vinh -ngợi khen thuộc về Chiên Con

Ngài là An-Pha 

Và Ô-mê-ga 

Đấng sống vinh quang muôn đời

Mãi không thay dời

Từ cõi chết, Ngài đã sống

Mọi quyền phép thuộc về Chiên Con

Hotline