Thánh Kinh Âm Nhạc

Lời bài hát

Tác Giả Nhạc: Geogre C. Stebbins

Tác Giả Lời : Flora Kirkland

Piano : Thiên Tư

Violon : Phước Tấn

Trình bày : Isaac Thái

1. Đương cơn sóng lo buồn lớp lớp tuôn

Khi đau đớn như dòng nước cuốn

Kia nghe tiếng âm nhạc thánh quốc vang

Lòng tươi sáng, sầu não tiêu tan.

Điệp Khúc:

Quý báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này

Tiên Tri thánh dân nghe tường thay

Khi đớn đau ban hy vọng dường bao

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

2. Nghe văng vẳng: “Ta hằng ở với ngươi,”

Nghe lanh lảnh: “Ngươi đừng bối rối,”

Nương bên Đấng ta toàn tín bấy lâu

Còn chi khiến lòng phải lo âu?

3. Anh lâm phải con đường bế tắc chăng?

Jêsus lấy mắt hằng dắt dẫn

Nay anh há lo buồn núng đức tin?

Jêsus đáp lời trước khi xin.

4. Anh mê mỏi chăng? Lời Chúa chớ quên

“Ai đang mỏi mê, này hãy đến.”

Anh đang rối reng ngày sắp đến ư?

Ngài ban sức càng sống dinh dư.

Hotline