SỨ MẠNG

Lời bài hát

Sáng tác: Nhạc Hàn Quốc
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: David Boo
Sản Xuất: NTG

Đường thương khó Chúa đi một mình gian nan

Nguyện xin bước theo cùng Ngài

Bước theo Cha trên con đường đầy đau thương

Chịu đinh đóng máu tuôn tràn vì con

 

Dù non cao con không ngại gì gian lao
Dù đại dương thẳm sâu con đâu ngại gì gian nguy

Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân
Vì tình yêu những linh hồn hư vong


ĐK: Lạy Cha yêu xin Cha biệt phái chính con
Nguyện theo Cha con đường phía trước
Con xin nguyện tận hiến đời con cho Ngài
Xin Chúa tiếp nhận đời con

 

Dù nhân gian khinh chê thù ghét con đây

Tình yêu con không hề thay đổi

Với năng quyền thập giá tình yêu cứu chuộc
Con quyết theo hầu việc Cha


Ngài vì con hy sinh từ bỏ chính mình

Tình yêu Cha biển trời đâu sánh
Xin vui nhận đời sống đầy đơn sơ này

Con mãi yêu Ngài Cha ơi

Hotline