Ồ Cây Noel

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái 

Producer : SRT Shine

1. Ồ! Cây nô-ên! Cây thông xinh tươi.
Màu xanh xanh biếc đẹp suốt năm.
Cây xanh rực rỡ, trong những ngày hè.
Xanh trong trời tuyết, đêm đông lê thê.
Ồ! Cây nô-ên! Cây thông xinh tươi.
Màu xanh xanh biếc đẹp suốt năm.


2. Ồ! Cây nô-ên! Cây thông xinh tươi.
Màu xanh xanh biếc đẹp suốt năm.
Xin Cha dìu bước con trên mọi đường

đi theo Ngài Đấng yêu thương một lòng
Ồ! Cây nô-ên! Cây thông xinh tươi.
Màu xanh xanh biếc đẹp suốt năm.

Hotline