NHỮNG BỨC TÌNH THƯ

Lời bài hát

Sáng tác: Thông T. Lương
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Hỡi anh em là con dân Nước Trời

Đã được Ngài đền tội cứu vớt rồi

Dạy cho biết tình yêu và lẽ sống

Rao giảng lời làm chứng đến muôn dân

Nhưng Ngài biết anh em ta yếu đuối 

Chịu đớn đau thử thách cám dỗ nhiều

Lòng kính mến không còn như xưa nữa

Nguội lạnh dần nên đã bị nhã ra

Rồi bao kẻ tiên tri sứ đồ giả

Dụ dỗ đem tội lỗi trở về nhà

Làm đàn chiên lạc loài nơi tăm tối

Sống lạc lầm mù mịt ánh sáng Cha

Nhưng Chúa vẫn một lòng yêu thương xót

Gửi thư tình đến hết thảy anh em

Để nhìn biết quay về bên chân Chúa

Nhận lỗi lầm để được Chúa thứ tha

Ngài cũng hứa ai một lòng trung tín

Giữ đạo Ta nhận lãnh Mão Thiên Trời

Không bị xoá tên mình trong sách sống

Được thoả vui tận hưởng nước Thiên Đàng

Hotline