ĐẤNG MUÔN ĐỜI

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái ft. Nguyễn Công Bình
Trình bày: Isaac Thái ft. Nguyễn Công Bình
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Ngài đầy vinh hiển và đầy quyền năng lớn lao

Nguyện chúc tán Ngôi Chúa trên cao oai nghi

Ngài đầy vinh hiển và Danh Ngài thật lớn lao

Nguyện chúc tôn Ngôi Cha Thánh muôn đời

Hallelujah tôn Danh Chúa Jesus muôn đời

Hallelujah chúc tán Vua trên trời

Hallelujah tôn Danh Chúa Jesus muôn đời rất cao

Quyền năng vô song duy thuộc Ngài thôi

Chúa của con hôm qua hôm nay cho đến đời đời y nguyên

Lời Chúa phán hứa mãi mãi không hề đổi dời 

Chúa của con hôm qua hôm nay cho đến đời đời y nguyên

Quyền năng vô song vinh hiển muôn đời oai nghi

Dù thời gian có qua nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn mãi mãi

Dù trời đất chuyển lay cũng không thể lay chuyển Đức Chúa Trời

Dù lòng người đổi thay nhưng Đức Chúa Trời không hề thay đổi

Muôn đời và hằng muôn thu Chúa vẫn thành tín

Hotline