NGÀI ĐẾN TÌM CON

Lời bài hát

Sáng tác: Samuel Thái
Trình bày: Isaac Thái x Hannah Thái
Phối khí: Daniel Thái
Sản Xuất: Nissi United

Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này
và khiến đời con đổi mới mỗi ngày.
Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này
và bên cạnh con từng giây phút đây.


Tình yêu Cha lớn lao,
lòng vui sướng biết bao.
Tạ ơn Cha đã đến nhân gian tìm con,
đã khiến tâm con bình an, đầy thoả vui.


Tình yêu Cha lớn lao,
lòng vui sướng biết bao.
Tạ ơn Cha đã đến nhân gian tìm con,
đã khiến tâm con được đổi mới, ở trong Ngài.

Hotline