CHÚA THÁNH LINH ƠI

Lời bài hát

Sáng tác: Mary Bích Hạnh & Tan Nabavi
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Chúa Thánh Linh ơi 

Con yêu thương Ngài với cả tấm lòng

Chúa Thánh Linh ơi

Con yêu thương Ngài với cả linh hồn con

Chúa Thánh Linh ơi

Con yêu thương Ngài với cả cuộc đời

Con yêu thương Ngài từ hôm nay cho đến mãi mãi

Ngài là gió mát thổi trong tâm linh con

Ngài là nước sống chảy trong sa mạc khô hạn 

Ngài là lửa đốt cháy tội lỗi ô nhơ trong con

Ngài dầu Thánh Hoá con để con trở nên giống y như Ngài

Chúa Thánh Linh ơi ban cho con sự bình an trong lòng

Chúa Thánh Linh ơi con thật yếu đuối xin Ngài thêm sức mới

Chúa Thánh Linh ơi xin đỡ nâng con khi con ngã lòng

Chúa hứa với con ở mãi bên con đến cuối cuộc đời

Hotline