LỚN BẤY DUY NGÀI

Lời bài hát

Sáng tácCarl Gustav Boberg
Trình bày: Isaac Thái ft. NTG Choir
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Khi xem muôn vật
Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi!
Lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời.
Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ.
Khắp khắp đó đây,
Quyền của Chúa ôi vô bờ!

Điệp Khúc:
Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt!
Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
Cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên tận non cao
Trông xuống dưới vực thẳm.
Suối róc rách reo
Hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô trong rừng,
Muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh.
Riú rít tiếng chim
Mừng hót khúc ca thanh bình.

Tôn cao Cha Vua muôn vua đến chúc tôn Danh Ngài

Mau tụng ca mau ngợi khen Ngài đại quyền đại năng

Hotline