HÃY TỈNH THỨC

Lời bài hát

Sáng tác: Nguyễn Chính
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Trong cơn mê thế giới đầy tội ô

Xoay vần trong năm tháng mọi sự đều hư không 

Dẫu dược cả thế giới có ích chi 

Rồi một ngày nhắm mắt chẳng còn gì 

Hãy tỉnh thức biết rằng muôn muôn loài 

Bởi Ngài mà có trong đó có anh và tôi 

Hãy tỉnh thức chớ ngủ mê man hoài 

Thế giới đang đảo điên không phân định thật hư 

Hãy tỉnh thức vì có một ngày 

Trời đất sẽ đánh thức lòng người 

Người hãy nghe cơn mưa lũ tiếng đất rúng động 

Nghe trong giông tố cơn thạnh nộ Ngài đến 

Đừng ngủ mê hãy tỉnh thức đi 

Hãy tưởng nhớ Chúa Đức Chúa Trời 

Người hãy mau quay về với nước Đức Chúa Trời 

Để được cứu rỗi trong Nước Thiêng Cha đời đời 

Hotline