CÓ CHÚA DẮT ĐƯA

Lời bài hát

Sáng tác: Don Moen, Claire Cloninger
Trình bày: Isaac Thái ft. SRT Shine
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Cuộc sống ý nghĩa vì có Giê-xu
Trong bao gian nguy Chúa vẫn ở cạnh con
Khó nguy lo buồn hoặc khi bất an
Ngài hằng bên con hoài
Dù cho bao lớp sóng xô

  Xin dâng lên Cha chí ái cuộc đời
  Nguyện Cha dẫn dắt đời sống con
  Dìu con đi trong đức tin
  Xin Dâng lên với tất cả lòng này
  Nguyện Cha hãy giúp đời sống con
  Ðời con nay luôn có Cha yêu hoài
  Dìu con trong mỗi bước gian nguy
 
  Xin dâng lên Cha chí ái cuộc đời
  Nguyện Cha dẫn dắt đời sống con
  Dìu con đi trong đức tin
  Xin Dâng lên với tất cả lòng này
  Nguyện Cha hãy giúp đời sống con
  Ðời con nay luôn có Cha yêu hoài
  Dìu con trong mỗi bước gian khó

Có Chúa dắt đưa con lo gì khó nguy
Dù gió cuốn bão giông
Nắm lấy tay Ngài lòng vững an
Có Chúa dấu yêu
Bước chân này không nao núng
Vì Chúa mãi ở bên và dắt chăn

Hotline