Chúa Là Chúa Tôi

Lời bài hát

Sáng tác: SRT Shine, H Shine, L Shine

Trình bày: SeVoice

Làm nhạc: SRT Shine

Thu âm: NT Records

Mix&Master: Shine United

Lyric Video: NT Film

Ngài là Jesus Đấng quản cai lòng con

Ngài đầy yêu thương thứ tha mọi tội nhân

Ngài thật oai nghi Chúa của cả trần thế

Ngài gọi tên con Khiến con đây thuộc Ngài.

 

ĐK: Chính Chúa làm mọi điều tốt lành này cho con

Dẫn dắt con đi qua tháng ngày nhọc nhằn gian lao

Có Chúa con chẳng hề lo sợ, lo sợ

Tin quyết theo Ngài.

Con sẽ chúc tụng Danh Chúa “Hallelujah”

Với cả thân hồn linh con trọn đời này dâng Cha

Chằng có chi ví sánh được với Ngài

Quyền năng Ngài lớn thay

Vì Chúa là Chúa tôi

 

Bridge: Jesus Chúa chính là vua Ngài thật oai nghi

Jesus Chúa chính là vua Ngài thật vinh viển

Chúa là Chúa tôi.

Hotline