Chúa Của Con Muôn Đời

Lời bài hát

Sáng tác: SRT Shine – BUN Shine

Trình bày: SEVOICE 

Con quỳ trước ngôi Ngài

Con thờ tôn danh Ngài 

Oai nghi thuộc Chúa muôn đời

Không ai như Chúa chúng con

Chúa là Vua muôn loài

Chúa là Đấng hiển vinh

Hy sinh chuộc lấy chính con

Đắc thắng duy Chúa muôn đời

 

ĐK

Ngợi khen Chúa quyền năng Ngài duy nhất con tin cậy

Ngài là Chúa của con muôn đời

Nguyện xin Chúa Ngài ban đầy dẫy Thánh Linh trong con 

Ngài là Đấng Toàn Năng đáng tôn thờ

Jesus của con

 

Hotline