BỞI VÌ NGÀI THẬT TỐT THAY – BECAUSE OF WHO YOU ARE

Lời bài hát

Sáng tác: Martha Munizzi
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG
Chuyển Ngữ: Isaac Thái

Bởi vì Ngài thật tốt thay con dâng lời chúc tán

Bởi vì Ngài thật tốt thay con ca tụng Ngài

Bởi vì Ngài thật tốt thay con sẽ cất tiếng lên ca ngợi

CHúa con thờ phượng Cha vì Chúa thật diệu vinh thay

ĐK:

Jehovah Jireh 

Ngài cung cấp nhu cầu

Jehovah Nissi 

Ngài chiến thắng trong quyền năng

Jehovah Shalom 

Ngài là Chúa Vua an bình

Chúa con thờ phượng Cha vì Chúa thật diệu vinh thay

Hotline