Blessing – Ngài Chúc Phước Con

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Sáng tác : Steven Furtick, Chris Brown, Kari Jobe, Cody Carnes

Ngài chúc phước con, sẽ giữ con

Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên con, Chúa khoan dung nhân từ

Ngài sẽ hướng về, phía của con, để con vững lòng

Ngài chúc phước con, sẽ giữ con

Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên con, Chúa khoan dung nhân từ

Ngài sẽ hướng về, phía của con, để ban hòa bình.

 

Amen! Amen! Amen! (4x)

 

ĐK:  Cầu xin phước lành ở luôn với con

Trải qua thế hệ ngàn năm sau này

Và cho gia đình cùng con cái con

Dòng dõi của con hậu thế con này (3x)

Xin Ngài ở cùng, xin Ngài đi cùng

Ở đằng sau này, ở ngay bên cạnh

ở chung quanh con, ở trong chính con

Chúa ở cùng con, xin hãy cùng con

Trong buổi sáng mai, khi buổi tối trời

Trên mọi nẻo đường, Chúa Ngài ở cùng

Hoặc lúc vui mừng, hoặc lúc thất bại

Chúa ở bên con, Chúa ở cùng con

Chúa Ngài bên con, Chúa Ngài cùng con …. 

 

 

 

Hotline