VUA JESUS ĐẤNG CHÚNG NGỢI KHEN

Lời bài hát

Sáng tác: Unknown
Trình bày: Isaac Thái ft. Trương Tuấn Tú
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Vua Jesus Đấng chúng con ngợi khen 

Là Vua muôn Vua Chúa của muôn chúa 

Vua Jesus Đấng chúng con thờ tôn 

Là Vua muôn vua Chúa của mọi loài x2 

VERSE: Chúng con tôn ngợi khen Danh Cha Chúa chí ái tình yêu bao la 

Ngài vì tội nhân thế Chết thay cứu chuộc chúng con 

Này là bài hát mới chúng con dâng Cha mỗi ngày 

Nguyện ca hát không thôi 

Lòng vui thoả trong Ngài

Hotline