VÌ SAO

Lời bài hát

Sáng tác: Quốc Thi
Trình bày: Isaac Thái 
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Chúa vào thế giới của con người với ánh sao huy hoàng của Vua

Nhưng chịu nhục nhã khinh chê Ngài tuôn huyết đầu đội mão gai

Jesus chịu đớn đau giáo đâm roi da hằn lằn in dấu

Cứu thế nhân Ngài chịu đớn đau người mang khổ hình

Lệ Ngài tuôn khi thấy muôn dân đang sống trong bao tội ô

Tim sầu đau chan chứa xót thương con người

Chúa khẩn xin Cha trên Thiên Cung

Nguyện xin cất chén này rời khỏi con

Theo ý Cha chẳng theo ý muốn của con

Vì sao Jesus phải Giáng Sinh làm kiếp con người

Vì sao Chúa phải đến thế gian chịu chết cho tôi

Vì quá xót xa bao tội lỗi tôi

Tình yêu Chúa lớn hơn núi rừng biển sâu

Chúa chết thay cho những trái tim quay về ăn năn

Xin Cha hãy cứu con


Hotline