Video Bài Luyện Tập : 60 Video

  • isaacthai
  • 0/100 Học viên
  • Thanh Nhạc
  • 6 Bài Học /0 Câu đố
1,500,000 VNĐ
Mua Khóa Học Này

Chi tiết bổ sung

  • Beginner
  • 12 Tuần
  • 10 điểm
  • 16/06/2022 13:42
Chương trình giảng dạy

Video Bài Luyện Tập

6 Bài Học / 0 Câu đố
Các Bài Tập Hơi Cơ Bản 10 điểm
Các Bài Tập Hơi Nâng Cao 10 điểm
Các Bài Luyện Thanh Cơ Bản 10 điểm
Các Bài Luyện Thanh Nâng Cao 50 điểm
Các Bài Warm Up 50 điểm
Các Bài Hát Mẫu 50 điểm
0.0
Đánh giá Khóa học
0%
0%
0%
0%
0%

Hotline