Khóa học Thanh nhạc – Học hát Thờ phượng (Cơ Bản)

  • isaacthai
  • 0/999 Học viên
  • Thanh Nhạc
  • 12 Bài Học /0 Câu đố
1,500,000 VNĐ
Mua Khóa Học Này

Chi tiết bổ sung

  • Beginner
  • 12 Tuần
  • 100 điểm
  • 03/06/2022 01:48
Chương trình giảng dạy

Cơ Bản

12 Bài Học / 0 Câu đố
Bài 1 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Ngáp ) 50 điểm
Bài 2 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Hold ) 50 điểm
Bài 3 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Push ) 50 điểm
Bài 4 : Ứng Dụng Phương Pháp Lấy Hơi 50 điểm
Bài 5 : Phân Phối Hơi Trong Câu Hát 50 điểm
Bài 6 : Giọng Trung - Giọng Trầm 50 điểm
Bài 7 : Giọng Giả Thanh - Giọng Gió 50 điểm
Bài 8 : Các Kỹ Thuật Hát Cơ Bản 50 điểm
Bài 9 : Mở Khẩu Hình ( Khẩu Hình Trong - Khẩu Hình Ngoài ) 50 điểm
Bài 10 : Phát Âm ( Tròn Vành Rõ Chữ - Vị Trí Lưỡi ) 50 điểm
Bài 11 : Chính Tả - Nhịp - Cao Độ - Ngưng Nghỉ 50 điểm
Bài 12 : Xử Lý Bài Mẫu 50 điểm
0.0
Đánh giá Khóa học
0%
0%
0%
0%
0%

Hotline