TÌNH YÊU ẤY

Lời bài hát

Sáng tác: Kim Nguyên – Lý Phương Lê
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1.Khi nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh

Tôi bỗng nhớ câu chuyện vào một đêm xưa

Có một vì sao sáng bên Đông Phương

Đã dẫn lối mọi người đến thờ tôn

Hài nhi giê xu nằm yên trong máng chiên

Không gối chăn nệm êm

Đêm huyền diệu chính đêm thánh này

Tình yêu chúa cứu thế được tỏ bày

Tình yêu ấy rực sáng nơi chuồng chiên tối tăm

Tình yêu ấy quý báu thay khi ngài lìa ngôi hiến vinh.

Tình yêu ấy vô giá khi con Trời giáng trần

Để chuộc mua thế gian hư mất 

Tình yêu ấy quá đối sao rộng thay cho chính con

Thật nhỏ bé con đáng chi để ngài yêu con Chúa ơi

Nhưng chúa phán giờ đây con hãy về với ta

Và cho ta bao gánh nặng trong con.

Hotline