Tiếng Gọi

Lời bài hát

Sáng tác: Bích Vân
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Khi Jêsus kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Jêsus không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng.2. Tôi thuận phục Jêsus suốt đời, rao truyền tình yêu thương khắp nơi. Đem bao tội nhân đến Chúa Jêsus, thứ tha mọi tội nhơ lòng trắng trong ngay.ĐK: Tình yêu bao la của Ngài nào chi ví sánh bằng? Vì yêu nhân gian Ngài chịu hy sinh tại Gô-gô-tha. Đời con xin theo Chúa hoài và tận trung với Jêsus. Mừng vui khi biết Chúa yêu thương, và muốn con hầu việc Ngài.3. Bao cơ hội trôi qua hỡi anh? Sao còn chần chờ chi trở về? Jêsus chờ dang tay đón anh kìa, mau tin nhận Jêsus Ngài đổi thay anh.ĐK: Tình yêu bao la của Ngài nào chi ví sánh bằng? Vì yêu nhân gian Ngài chịu hy sinh tại Gô-gô-tha. Đời con xin theo Chúa hoài và tận trung với Jêsus. Mừng vui khi biết Chúa yêu thương, và muốn con hầu việc Ngài.

Hotline