Thi Thiên 91

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: Siu Ru-tơ
Sản Xuất: Nissi United
Chuyển Ngữ: cô Thanh Hương

Người nào ở trong nơi kín đáo Của Cha thiên thượng
Sẽ hằng được ở …. dưới bóng của Đấng toàn năng
Tôi thưa với Chúa tôi rằng, Ngài là chỗ nương náu của tôi, là đồn luỹ vững chắc muôn đời tôi tin cậy Ngài

Ngài sẽ mở bóng cánh che chở cho tôi nép vào
Sự thành tín của Chúa… là cái khiên – và mộc của tôi
Tôi sẽ chẳng / kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày
Dù dịch lệ lây ra trong tối tăm, hoặc sự huỷ phá trong lúc trưa!

ĐK : Dù thế giới có đổi dời
Dù hàng ngàn người ngã bên tôi
Chọn tin vào Chúa ( muôn đời )
Ngài là đồn luỹ của tôi!
Trong gian truân tôi nguyện càu Chúa
Tâm linh tôi ngưỡng vọng nơi Chúa
Toi se thấy Ngài giải cứu tôi khỏi tai ương dịch lệ

Lòng này mến yêu Chúa suốt đời
miệng ngợi khen Danh Chúa không thôi!
Lòng tin Ngài mãi chẳng dời
(Ngài là nơi nương náu tôi )
Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo
Chúa sẽ cất tai hoạ đi xa
Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối
Trong cuộc đời của tôi!

Hotline