Video Bài Luyện Tập : 60 Video

  • isaacthai
  • 0/100 Học viên
  • Thanh Nhạc
  • 6 Bài Học /0 Câu đố

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản & mua khóa học:

1,500,000 VNĐ
Đăng Ký Khóa Học

Chi tiết bổ sung

  • Beginner
  • 12 Tuần
  • 100 điểm
  • 16/06/2022 13:42
Chương trình giảng dạy

Video Bài Luyện Tập

6 Bài Học / 0 Câu đố
Các Bài Tập Hơi Cơ Bản 50 điểm
Các Bài Tập Hơi Nâng Cao 50 điểm
Các Bài Luyện Thanh Cơ Bản 50 điểm
Các Bài Luyện Thanh Nâng Cao 50 điểm
Các Bài Warm Up 50 điểm
Các Bài Hát Mẫu 50 điểm
0.0
Đánh giá Khóa học
0%
0%
0%
0%
0%

Hotline