Khóa học Thanh nhạc – Học hát Thờ phượng (Nâng Cao)

  • isaacthai
  • 1/999 Học viên
  • Thanh Nhạc
  • 10 Bài Học /0 Câu đố

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản & mua khóa học:

1,500,000 VNĐ
Đăng Ký Khóa Học

Chi tiết bổ sung

  • Advanced
  • 22 Tuần
  • 100 điểm
  • 15/06/2022 14:10
Chương trình giảng dạy

Nâng Cao

10 Bài Học / 0 Câu đố
Bài 13: Lấy Hơi Nhanh - Hơi Trộm 50 điểm
Bài 14: Rung - Ngân 50 điểm
Bài 15: Sử Dụng Air Hiệu Quả ( Airy ) 50 điểm
Bài 16: Loại Bỏ Giọng Mũi Nassal 50 điểm
Bài 17: Kết Nối Mở Rộng Quãng Giọng (Từ Chest Sang Head) 50 điểm
Bài 18: Vocal Fry 50 điểm
Bài 19: Luyến Láy 50 điểm
Bài 20: Nức Nở - Cảm Xúc 50 điểm
Bài 21: Xử Lý Bài Hát 50 điểm
Bài 22: Xử Lý Bài Hát 50 điểm
0.0
Đánh giá Khóa học
0%
0%
0%
0%
0%

Hotline