Khóa học Thanh nhạc – Học hát Thờ phượng (Cơ Bản & Nâng Cao)

  • isaacthai
  • 0/999 Học viên
  • Thanh Nhạc
  • 22 Bài Học /0 Câu đố

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản & mua khóa học:

2,800,000 VNĐ
Đăng Ký Khóa Học

Chi tiết bổ sung

  • Beginner
  • 24 Tuần
  • 100 điểm
  • 04/07/2022 09:13
Chương trình giảng dạy

Cơ Bản

12 Bài Học / 0 Câu đố
Bài 1 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Ngáp - Yawn ) 50 điểm
Bài 2 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Giữ - Hold ) 50 điểm
Bài 3 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Nén - Compress ) 50 điểm
Bài 4 : Ứng Dụng Phương Pháp Lấy Hơi 50 điểm
Bài 5 : Phân Phối Hơi Trong Câu Hát 50 điểm
Bài 6 : Xử Lý Giọng Trung - Giọng Trầm 50 điểm
Bài 7 : Giọng Falsetto Và Head Voice // Mix Voice 50 điểm
Bài 8 : Các Kỹ Thuật Hát Cơ Bản 50 điểm
Bài 9 : Mở Khẩu Hình ( Khẩu Hình Trong - Khẩu Hình Ngoài ) Tròn Vành Rõ Chữ 50 điểm
Bài 10 : Phát Âm ( Tròn Vành Rõ Chữ ) 50 điểm
Bài 11 : Các Bước Để Giúp Hát Hay Hơn 50 điểm
Bài 12 : Xử Lý Bài Mẫu 50 điểm

Nâng Cao

10 Bài Học / 0 Câu đố
Bài 13: Lấy Hơi Nhanh - Hơi Trộm 50 điểm
Bài 14: Rung - Ngân 50 điểm
Bài 15: Sử Dụng Air Hiệu Quả ( Airy ) 50 điểm
Bài 16: Loại Bỏ Giọng Mũi Nassal 50 điểm
Bài 17: Kết Nối Mở Rộng Quãng Giọng (Từ Chest Sang Head) 50 điểm
Bài 18: Vocal Fry 50 điểm
Bài 19: Luyến Láy 50 điểm
Bài 20: Nức Nở - Cảm Xúc 50 điểm
Bài 21: Xử Lý Bài Hát 50 điểm
Bài 22: Xử Lý Bài Hát 50 điểm
0.0
Đánh giá Khóa học
0%
0%
0%
0%
0%

Hotline