Khóa học Thanh nhạc – Học hát Thờ phượng (Cơ Bản & Nâng Cao & Bài Tập)

  • isaacthai
  • 3/999 Học viên
  • Thanh Nhạc
  • 28 Bài Học /0 Câu đố

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản & mua khóa học:

4,000,000 VNĐ
Đăng Ký Khóa Học

Chi tiết bổ sung

  • Beginner
  • 36 Tuần
  • 100 điểm
  • 04/07/2022 09:17
Chương trình giảng dạy

Cơ Bản

12 Bài Học / 0 Câu đố
Bài 1 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Ngáp - Yawn ) 50 điểm
Bài 2 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Giữ - Hold ) 50 điểm
Bài 3 : Phương Pháp Lấy Hơi ( Nén - Compress ) 50 điểm
Bài 4 : Ứng Dụng Phương Pháp Lấy Hơi 50 điểm
Bài 5 : Phân Phối Hơi Trong Câu Hát 50 điểm
Bài 6 : Xử Lý Giọng Trung - Giọng Trầm 50 điểm
Bài 7 : Giọng Falsetto Và Head Voice // Mix Voice 50 điểm
Bài 8 : Các Kỹ Thuật Hát Cơ Bản 50 điểm
Bài 9 : Mở Khẩu Hình ( Khẩu Hình Trong - Khẩu Hình Ngoài ) Tròn Vành Rõ Chữ 50 điểm
Bài 10 : Phát Âm ( Tròn Vành Rõ Chữ ) 50 điểm
Bài 11 : Các Bước Để Giúp Hát Hay Hơn 50 điểm
Bài 12 : Xử Lý Bài Mẫu 50 điểm

Nâng Cao

10 Bài Học / 0 Câu đố
Bài 13: Lấy Hơi Nhanh - Hơi Trộm 50 điểm
Bài 14: Rung - Ngân 50 điểm
Bài 15: Sử Dụng Air Hiệu Quả ( Airy ) 50 điểm
Bài 16: Loại Bỏ Giọng Mũi Nassal 50 điểm
Bài 17: Kết Nối Mở Rộng Quãng Giọng (Từ Chest Sang Head) 50 điểm
Bài 18: Vocal Fry 50 điểm
Bài 19: Luyến Láy 50 điểm
Bài 20: Nức Nở - Cảm Xúc 50 điểm
Bài 21: Xử Lý Bài Hát 50 điểm
Bài 22: Xử Lý Bài Hát 50 điểm

Các Bài Luyện Tập

6 Bài Học / 0 Câu đố
Các Bài Tập Hơi Cơ Bản 50 điểm
Các Bài Tập Hơi Nâng Cao 50 điểm
Các Bài Luyện Thanh Cơ Bản 50 điểm
Các Bài Luyện Thanh Nâng Cao 50 điểm
Các Bài Warm Up 50 điểm
Các Bài Hát Mẫu 50 điểm
0.0
Đánh giá Khóa học
0%
0%
0%
0%
0%

Hotline