QUYẾT DÂNG

Lời bài hát

Sáng tác: Hội Thánh Hàn Quốc
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG
Chuyển Ngữ: MS Kim Nam Kyun & MS David Dong

Quyết dâng lên cuộc đời với Jêsus. Sống cho Vua Jêsus
Quyết dâng lên cuộc đời với Jêsus. Chết vì Chúa Jêsus
Chúa ơi con mong đợi vinh quang thiên đàng.
Ở trong tay Ngài luôn
Hallelujah tôn vinh Jêsus.
Xin quỳ dưới Chân Ngài.

Việt Nam xin Chúa phấn hưng.
Quyết dâng Chúa thân này Hallelujah theo Chân Ngài
Dầu sống, hay chết. Dầu sống, hay chết
Quyết dâng trọn cuộc sống cho Jêsus.
Duy Ngài chuộc mua hồn linh con.

Hotline