NGÀY GIỜ QUA

Lời bài hát

Sáng tác: Chales H. Gabriel
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá
Nuớc chảy qua, bóng cũ qua
Kìa một năm qua, đâu còn lưu giây phút nấn ná
Cảnh cũ qua, hết thảy qua.
Điệp Khúc:
Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh
Khắp non sông báo tin bình minh
Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh
Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.
2. Bầu trời đông mông lung ngày nay đâu có thấy bóng
Chúa tử vong, hết ruổi dong
Bầu trời xuân mênh mông nghìn muôn tia lớp, lớp sóng
Phước mãn song, rất thỏa mong.
3. Ngày hùng thiêng, non sông hùng thiêng, vui hát lớn tiếng
Khắp hải xuyên, hưởng phước thiêng
Nguyện cùng nhau trên con đường thiêng năm mới cứ tiến
Bước chẳng nghiêng, đứng vững yên.
4. Kìa vườn lan tươi xanh, kìa sương mai chiếu lóng lánh
Cảnh tú thanh, ánh vĩnh sanh
Cùng mừng xuân ta vui hòa thanh ca khúc phước khánh
Chúa vĩnh sanh, rất sáng danh.

Hotline