NGÀI ĐÃ ĐẾN

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Ngài đã đến trong đêm đông lạnh giá

Màn tuyết trắng nơi lạnh lùng Bết-lê-hem

Ngài đã đến nhưng nhân gian vẫn không tiếp nhận Ngài

Ngài đã đến sao lòng người vẫn ơ thờ

Jesus ơi vì sao Chúa đến dương trần

Không chăn êm nệm ấm trong đêm lạnh

Chỉ có máng rơm nghèo với những gã mục đồng

Người trần gian sao quá thờ ơ

Đêm nay đây Jesus đến với nhân loại

Yêu nhân gian Thiên Chúa giống như con người

Chúa sống cảnh cơ hàn Chúa yêu con người

Ngài đã đến cứu rỗi nhân loại

Lạy Chúa hỡi con xin quay về bên Cha

Ngài đã thứ tha tội tình cho nhân thế

Ngài đã Giáng Sinh vào lòng để thay đổi con người

Người hãy mở tâm hồn mình tiếp nhận Ngài

Hotline