NẾU CHÚA KHÔNG ĐÁP LỜI (EVEN IF)

Lời bài hát

Bản gốc: Even If

Lời Việt: Isaac Thái

Trình bày: Isaac Thái

Người nói có lúc sẽ thắng được, đôi lúc sẽ thua cuộc.

Giờ đây con, con đây đang thua cuộc nay.

Nơi con đứng đây đêm qua ngày tới,

Tự nhắc con những đau thương sẽ được chữa lành hết.

Giờ đây con, oh con không sao chịu được.

 

Thật dễ để hát lên khi xung quanh con chẳng chi đau buồn,

Giờ phải nói sao khi ngọn lửa đang bủa vây con trăm bề quanh đây.

 

ĐK: Biết Chúa có thẩm quyền con tin Ngài có thể

Cứu khỏi đám lửa hừng bởi tay Ngài quyền năng,

Còn nếu Chúa không đáp lời, con vẫn tin không thay dời.

 

Người thường nói chỉ cần có một chút niềm tin dịch chuyền cả núi đồi.

oh tốt thay, niềm tin trong con ngay bây giờ chỉ có vậy.

 

Dầu khi Chúa không dịch dời ngọn núi giống con mong đợi,

Nguyện ban sức thiêng để trọn lòng con hát lên.

Tâm linh con, yên ninh thay.

 

ĐK: Biết Chúa có thẩm quyền con tin Ngài có thể

Cứu khỏi đám lửa hừng bởi tay Ngài quyền năng,

Còn nếu Chúa không đáp lời, con vẫn tin không thay dời.

Biết có những nỗi đau những ưu sầu không thấu,

Vụt mất nếu chính Chúa phán chi duy một lời thôi

Còn nếu Chúa không đáp lời, con vẫn tin không thay dời.

 

Ngài tốt với con Chúa luôn thành tín dường nào,

Jesus con nguyện quyết nương trong Chúa muôn đời,

Biết Chúa đầy thẩm quyền, biết Chúa làm được.

 

Tâm linh tôi, yên ninh thay

Lòng tôi đây bình an thay, bình an thay

Hotline