MÙA XUÂN MỚI ĐÃ ĐẾN RỒI

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Và kìa mùa đông đã xa 

Mưa hết rồi mùa xuân đã sang 

Kìa nụ hoa thắm tươi

Nở ngập tràn đầy khắp đất đây 

Mùa hát xướng đã đến rồi 

Là mùa xuân khắp đất trời 

Nào cùng nhau ta vui niềm vui mới 

Chúa ban cho một mùa xuân tuyệt vời 

Mọi phước lớn ở trên trời 

Ngài đã ban khắp muôn nơi

Bạn và tôi mau dâng lời ca mới 

Chúa xuân ban niềm vui thật tuyệt vời 

Hotline