Lý Do Ngài Đến

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái

Sáng tác : David Meece

1 Ngày xưa còn thơ tôi thầm mơ đến đêm giáng sinh,

Hạnh phúc với những món quà, bé xinh, dễ thương.

Nào ngờ đâu chính đêm đông này một Hài Nhi sinh ra trần thế,

Đó mới chính là món quà yêu thương.

 

Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai,

Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách đau đớn,

Cũng bởi ta Ngài phó Con Một không tiếc nuối chi,

Lý do Ngài đến cũng vì ta.

 

2 Rồi từng ngày trôi qua tôi thấu ý nghĩa món quà,

Hiểu rõ hơn những gì Chúa đã vì tôi

Vào một đêm tối mây giăng mờ ngoài trời âm u sương rơi lạnh giá,

Xót thương cho người tội lạc bước nhà Cha

 

Và cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai,

Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách đau đớn,

Cũng bởi ta Ngài phó Con Một không tiếc nuối chi,

lý do Ngài đến cũng vì ta.

 

Hai tay mang dấu đinh ngọn giáo đâm hông Ngài,

Bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá với mão gai đâm

Chịu đớn đau lời đắng cay cười chê cách nhục nhã

Nhưng mặt Chúa vẫn bừng sáng tiếng yêu thương, vì tôi…..

 

Hỡi Chúa ơi vì cớ sao vì Ngài tuôn huyết láng lai,

Phải chăng vì cớ tôi Thân Chúa nát tan còn chi,

Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh,

Lý do Ngài đến cũng vì ta

Lý do Ngài đến ban sự sống

Chúa ơi vì cớ sao vì Ngài tuôn huyết láng lai,

Phải chăng vì cớ tôi Thân Chúa nát tan còn chi,

Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hy sinh,

Lý do Ngài đến cũng vì ta

Lý do Ngài đến cũng vì ta

 

Hotline