Lòng Ghi Ơn Hoài

Lời bài hát

Lời: Kim Ngân

Nhạc: Phạm Lê Tú

Thể hiện: Isaac Thái

Quay phim: Lý Phương Lê – Phương Nam

Đạo Diễn: Phương Nam

Dựng phim: NT Films

Chuyển ngữ: Thanh Hương

1. Khi nương mình nơi Cha ái từ

thương sao kỳ ân Ngài đã ban cho

trên con đường đi luôn có Ngài

đôi tay Ngài chở che hoài

sống giữa thế gian dầu có nguy nan

bắt bớ khó khăn trung kiên theo Cha

quyết giữ đức tin từng bước xin Cha soi đường

Xin Cha thương ban ơn trên đời sống

 

ĐK: Xuống phước lớn trên hoa màu đây xin ban

nguồn nước mát tươi trong ơn Cha dạt dào

Chúc tán Đấng ban sương mưa cho muôn người

Chúa yêu ơi lòng ghi ơn hoài.

 

2. Ơn Cha kỳ hy bao tháng ngày

Trên linh trình con cần Chúa luôn luôn

Ôi linh hồn con khao khát Ngài

Chăm xem lời Chúa đêm Ngày

hỡi Chúa Thánh Linh Ngài nhắc tâm con

nhớ đến Đấng xưa treo thân hy sinh

Huyết bao đổ ra dòng huyết muôn thu không nhoà

Con xin theo đôi chân lưu dòng huyết

ĐK: Quyết sống hiển vinh danh Ngài Jesus ơi

dùng tiếng hát con tôn cao ơn yêu thương

Với cả trái tim xin sai con rao tin mừng

Đến với bao người trong mong Ngài

 

Hotline