LỜI KHẨN NGUYỆN

Lời bài hát

Sáng tác: Tom & Dorl Howard
Trình bày: Isaac Thái

  Cha ôi xin hãy lắng nghe, nhậm lời vì con khốn cùng
  Bảo vệ hồn linh con, đời con hiến cho Ngài đây
  Xin Cha yêu nghe tiếng
  Vì nhiều lần con khóc thầm
  Và dòng lệ tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu
  Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa
  Khiến tâm linh con được trắng trong luôn
  Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng
  Chính Cha yêu thương, Vua Chủ tể oai quyền
  Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy hết tâm hồn
  Ca ngợi Thiên Chúa
  Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng
  Lấy hết tâm thần tôn thờ Ngài

Hotline