LIÊN KHÚC THÁNH CA THEO NĂM THÁNG

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái ft. Various Artis
Trình bày: Isaac Thái ft. Various Artis
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

00:00 Như Ý Cha 05:46 Tình Yêu Trên Thập Giá 10:35 Cùng Ca Vang Hallelujah 15:02 Vững Lòng Tin Cậy Chúa 19:39 Thâp Tự Xưa 24:45 Chúa Sống Trong Tôi Suốt Đời 29:01 Yêu Ngài Hơn Cả Mọi Điều 32:54 Đứa Con Hoang Đàng 39:38 Cùng Chúc Tôn Chúa 42:58 Ơn Càng Thêm Ơn 46:46 Hiệp Lại Trong Ân Điển Ngài 50:43 Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai 54:09 Bởi Danh Ngài Thật Thánh Thay 59:25 Lại Bên Cha 01:03:56 Quyền Trong Huyết 01:08:05 Thi Thiên 1 01:12:46 Giao Ước Với Chúa 01:18:27 Chúa Jesus Lâm Phàm 01:22:14 Thi Thiên 91 01:26:51 Quê Hương Thật 01:31:49 Thiên Chúa Ngự 01:35:43 Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai 01:41:31 Lời Tạ Ơn Chân Thành 01:46:09 Xin Thánh Linh Phấn Hưng 01:49:57 Ngày Giờ Qua 01:52:55 Ngài Là Đấng Sống 01:58:46 Dòng Huyết Tha Tội 2 02:04:17 Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu 02:08:08 Neo Tôi Chắc 02:11:42 Dâng Lời Tán Dương 02:21:38 Chúa Đáng Được Ngợi Khen 02:26:10 Bài Hát Sai Đi 02:30:48 Xin Thần Linh Ngự Đến 02:34:25 Trọn Cả Tấm Lòng 02:38:02 Tìm Về Nguồn Sống 02:42:31 Việt Nam Thuộc Chúa 02:46:29 Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng 02:50:23 Chạm Lòng Con 02:54:08 Ngài Nâng Tôi Lên 02:57:23 Chỗ Kẽ Đá Vững An 03:01:34 Cầu Xin Cha Đổi Lòng 03:06:17 Jesus Là Bạn Thật 03:10:12 Đêm Yên Lặng 03:14:43 Nương Cánh Vĩnh Sinh 03:18:43 Dâng Cha Đoá Hoa Lòng 03:21:05 Chúa Nghe Con Khóc 03:26:40 Lửa Phục Hưng 03:30:47 Mùa Ơn Phước 03:34:15 Tình Yêu Tuyệt Đối 03:38:34 Nhìn Lên Chúa

Hotline