KỶ NGUYÊN THANH BÌNH

Lời bài hát

Sáng tác: J. Edward Ruark
Trình bày: Isaac Thái ft. NTG
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1.Tiếng chuông lừng vang đón

mừng đêm mầu nhiệm vinh quang,

Ngàn xưa muôn thiên sứ

hân hoan bay liệng ca vang:

Ân điển vô biên cho nhân loại,

Hoan hỉ, vô song cho muôn loài,

Vì Hài Nhi Jê-sus đến,

đem kỷ nguyên thanh bình!

2.Chúa nhân từ thương xót

người tội trầm luân linh đinh,

Lìa ngôi cao sang vẻ

vang trên thiên đàng quang vinh,

Lâm thế chết thay cho muôn người,

Lưu huyết hy sinh tha muôn đời;

Kỳ diệu thay Chiên Con, Đấng

đem kỷ nguyên thanh bình!

3.Thế gian đầy tang chế,

sầu muộn vì họa binh đao,

Ngàn muôn tim than vãn

trông an ninh từ trên cao;

Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài,

Vua thánh ban yên vui lâu dài;

Kìa, Thần Nhân Jê-sus đến,

đem kỷ nguyên thanh bình!

Điệp khúc

Phước thay! Chào mừng đời ân điển!

Hạnh thay, hoan hô thời bình yên!

Xướng ca danh Jê-sus muôn đời!

Tán dương Vua uy linh trên trời,

Huyền diệu thay Jê-sus đến,

đem kỷ nguyên thanh bình! A-men.

Hotline