KHƠI NGUỒN TÌNH YÊU

Lời bài hát

Sáng tác: Dân ca nước ngoài
Trình bày: Isaac Thái – Luân
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG
Chuyển Ngữ: Trương Văn Xê

1. Cất tiếng hát chứa chan yêu thương hòa vào lòng trần thế.
Đêm No-El dâng tràn niềm vui từ trời cao Chúa ban

Điệp Khúc:
Chúa Cứu Thế giáng sinh đêm nay vì loài người lạc mất,
mang an vui, khơi nguồn tình yêu cho trần gian thái bình.
2. Có những lúc ngắm sao lung linh thầm nguyện cầu cùng Chúa

xin cho muôn dân đều được nghe niềm vui đêm Giáng sinh.
Chúa Cứu Thế giáng sinh đêm nay vì loài người lạc mất,
mang an vui, khơi nguồn tình yêu cho trần gian thái bình.
3. Hỡi Cứu Chúa, Đấng chúng con yêu thương và trọn đời thời kính,
con xin dâng lên lời tạ ơn và thành tâm chúc tôn.
Chúa Cứu Thế giáng sinh đêm nay vì loài người lạc mất,
mang an vui, khơi nguồn tình yêu cho trần gian thái bình.

Hotline