JESUS YÊU THƯƠNG

Lời bài hát

Sáng tác: MS Lê Thành Toàn
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Jesus yêu thương đã thay tôi chịu đinh đóng

Vì tôi đây Ngài lìa bỏ ngai vàng

Ngài mang bao tội ô 

Bao ác uế nơi Gô Tha

Để tôi được trắng trong muôn phần 

Tâm tư tôi luôn xao xuyến vì lòng đại từ của Jesus

Vì tội tôi gánh thập hình

Hôm nay xin dâng Cha cả thần hồn

Nguyện Ngài dắt đưa hoài mỗi bước đi trong đời

Chúa Đấng tôi yêu chính Đấng chết thay tôi

Xin tiếp lấy tâm này đưa đường luôn mọi lối

Chúa Đấng tôi yêu chính Đấng tôi thờ

Quyết cứ theo Ngài xin được gần ở bên Cha hoài

Đêm khuya âm u tiếng Jesus dường văng vẳng

Vì con đây Ta cam phải chịu hình

Ngài như tia hào quang xuyên bóng tối trong màn đêm

Chính Jesus sáng soi tâm này

Khi ưu tư đang vương vấn lòng thì

Ngài gần đến bên rằng muộn rầu ta ném thay rồi

Nơi Gô Tha Cha mang thế rồi giờ nguyện Ngài đến trong lòng

Với nỗi yêu thương đầy

Hotline