Jesus Là Bạn

Lời bài hát

Trình bày : Isaac Thái ft Phạm Đình Thái Ngân

Sáng tác : Isaac Thái x SRT SHine

Xin Dâng hết mọi điều cho Cha quyền năng
Nguyện Chúa dẫn dắt, chăm sóc trong mọi bước đi
Tình yêu Chúa mang đến hy vọng
Vực hồn con từ nơi tối tắm đến sự sáng Cha. Lòng con thoả vui!

Giờ đây con vui mừng khi con thuộc Chúa Dẫu có giống tố bủa vây, con không sợ chi Vì có Jesus là bạn
Ngài yêu con bằng tình yêu vô đối.

Ngài quan tâm, Ngài hằng luôn dẫn lối.

 

Chorus:
Forever Love! Forever Friend!
Bởi chính con đây, Chúa chịu nhục hình thế con.
Và điều ấy thật đẹp thay, vì bạn hữu phó thân Ngài đây Con sẽ mãi khắc trong tâm nầy…
Forever Love! Forever Friend!
Bởi quá yêu con, Chúa cam chịu bao đơn đau.
Và điều ấy lạ lùng thay, để con sống Chúa phải chịu chết. Con sẽ mãi khắc trong tâm nầy, Forever Friend

Hotline