HƯỚNG TÂM HỒN LÊN

Lời bài hát

Sáng tác: Thiên Kiều Giang
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

 1. Có phút giây nào người nghe tâm linh trống không

Và có phút giây nào đời người hoang vu luôn xót xa

Thì hãy hướng tâm lên tìm cầu giây phút thiêng liêng

Lặng chờ tiếng Chúa êm êm

Ngài sẽ an ủi ta

Nếu có khi nào cuộc vui xôn xao diễn ra

Mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian

Thì hãy hướng tâm lên mộng về Thiên Quốc mai sau

Điệp Khúc:

Là giờ danh sách Cha tuyên

Thật là giây phút vui không cùng

Hãy hướng tâm hồn lên

Hãy hướng tâm hồn lên trong những lần nguy khốn

Trong những lần cô đơn

Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân

Hãy hướng tâm hồn lên

Hãy hướng tâm hồn lên

2. Sống ở trong đời làm người bao nhiêu tháng năm

Dù có hết muôn sự giàu sang vinh hoa vẫn thấy không

Bằng phút hướng tâm lên hồn gần bên Chúa yêu thương

Đời còn chi phước an hơn

Đời trong tay Chúa Cha

Hỡi những tâm hồn hiện còn đua chen mãi mê

Còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui trong thế gian

Thì hãy hướng tâm lên nhìn được ánh sáng vinh quang

 

Hotline